Wil jij ervaring opdoen binnen een supergaaf AI (Artificial Intelligence) project?
Wij zijn op zoek naar studenten die ons helpen bij het trainen van AI algoritmes.
Stuur ons een bericht of mail naar: jobs@technicalmedicinesolutions.com
Projecten - Customized Solutions

Steeds meer specialisten gebruiken WhatsApp

Wij hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van WhatsApp onder medisch Specialisten.

De reden waarom WhatsApp wordt gebruik: "Het voorziet in de huidige behoefte aan snelle en efficiënte communicatie in het belang van patiëntenzorg"

Zie ons volledig artikel in Medisch Contact: Steeds meer specialisten gebruiken WhatsApp
Opdracht: Het ontwikkelen van een nieuwe klinische meettechniek met gebruik van game software bij patiënten met brandwonden. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de Leap Motion controller.
ExSilent is een Nederlandse gehoortoestellen fabrikant en legt zich toe op het ontwikkelen van geavanceerde hoortoestellen. ExSilent heeft daarbij 's werelds kleinste en praktisch onzichtbare hoortoestel ontwikkeld. ExSilent heeft Technical Medicine Solutions gevraagd om een analyse uit te voeren op een groot aantal 3D modellen. Met deze kennis kunnen nieuwe hoortoestellen worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht. Binnekort zal hierover meer bekend worden gemaakt.
Het grootste probleem van de meeste slechthorenden is de achteruitgang van het spraakverstaanbaarheid. Hoortoestellen fabrikanten hebben bij de ontwikkeling van hoortoestellen hierop ook vaak de nadruk gelegd. Echter, is er een steeds grotere groep hoortoestel dragende slechthorenden die juist ook de kwaliteit van muziek willen blijven behouden.
Opdracht: Een nieuwe meettechniek ontwikkelen om muziekperceptie bij slechthorende met een hoortoestel te kunnen onderzoeken.

Zie het uitgebreide artikel: news.technicalmedicine.nl
Er bestaan verschillende methode om gehoorverliezen van jonge kinderen te meten. Er is een bestaande audiologische gehoortest die wordt gebruikt bij neonatenscreening, maar deze test wordt nog niet gebruikt bij oudere kinderen.
Opdracht: Valideren van een bestaande audiologische hoortest bij een andere leeftijdcatorogrie dan waarvoor deze op dit moment wordt gebruikt.
Uit onderzoek is gebleken dat gehoorverliezen bij jonge kinderen niet tijdig worden ontdekt. Onderzoek moet uitwijzen of dit verbeterd kan worden met nieuwe (online)hoorscreeningen.
Opdracht: Ontwikkelen van een online applicatie om hoorscreeningen bij jonge kinderen af te nemen. De applicatie wordt gebruikt om te onderzoeken of er gehoorverlies bij jonge kinderen is opgetreden.
Opdracht: Ontwikkelen van een online afdelingsbreed registratiesysteem van ampullen, opgeslagen in verschillende soorten vriezers (bijv. -20 of -80 graden). Ook biologische (bijv. DNA) patiëntengegevens worden in het systeem opgeslagen en moet met donor materiaal gematched kunnen worden
Patiënten worden vaak in een ziekenhuis voor het eerst gezien, maar worden in een ander gespecialiseerder ziekenhuis geopereerd. Om snel gegevens tussen deze ziekenhuizen uit te wisselen is een online registratiesysteem een belangrijk hulpmiddel.
Opdracht: Ontwikkelen van een online patiënten registratiesysteem om patiëntengegevens van een specifieke discipline binnen de drie academische centra uit te wisselen.
ZorgOpiniePeiler is een online tool om PROMs (Patiënt Reported Outcome Measures) gemakkelijk en eenvoudig te registeren en data te analyseren. Monitoren van patiënttevredenheid wordt steeds belangrijker voor ziekenhuizen en in wetenschappelijk)onderzoek. De online tool kan o.a. gebruikt worden om eigen (zorg)kwaliteit te bewaken en individuele patiënt voortgang te meten.

Website: www.zorgopniepeiler.nl
Over ons

Een bedrijf dat opgezet is uit de groeiende vraag naar professionals met zowel medische als technische inhoudelijke kennis.

Door de toenemende technologische innovatie in de zorgsector is er een groeiende vraag naar multidisciplinaire samenwerking met technische professionals. Het gebruik van geavanceerde en complexe technologie vergt tegenwoordig steeds meer technische kennis, daarom halen medisch specialisten hun kennis ook steeds vaker bij een technisch onderlegde professional.
In de praktijk is gebleken dat deze werelden te ver van elkaar verwijderd liggen, technici begrijpen de medische terminologie niet, of hebben geen affiniteit met de medische wereld.
Technical Medicine Solutions is er speciaal op gericht om een brug te vormen tussen deze twee werelden.
Technical Medicine Solutions is opgezet tijdens de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Door de vele contacten binnen de Universiteit Twente is het mogelijk om eventuele specifieke Technische en Medische Know-How te verkrijgen.
Neem contact met ons op
 

Contact Us

contact@technicalmedicinesolutions.com

Technical Medicine Solutions B.V.
Oudegracht 275C
3511NN Utrecht

©2019 KvK-nr: 73035114 BTW-nr: NL859328855B01 IBAN-bankrek.: NL24INGB0008665180